Nasze wartości i zasady

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna odzwierciedlające sposób funkcjonowania firmy ADAL.

Uczciwość jest kluczowym czynnikiem kształtującym naszą reputację na rynku.

Ściśle zdefiniowane normy postępowania są podstawą działalności firmy ADAL.
Określają standardy pracy wewnątrz firmy, nasze relacje z Klientami i innymi partnerami biznesowymi.

Firma ADAL bezwzględnie przestrzega normy prawa polskiego i międzynarodowego.

Naszą działalność cechuje bezwzględny brak tolerancji dla jakichkolwiek nieetycznych i niezgodnych z prawem zachowań.

Nasi Klienci, Dostawcy i Pracownicy mają prawo oczekiwać, że firma ADAL i jej pracownicy będą stosować się do najwyższych standardów etyki biznesu. Raport na Temat Polityki Zrównoważonego Rozwoju

Scroll to Top