Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni to proces, w którym powierzchnia jest czyszczona i przygotowywana do dalszej obróbki – galwanicznej, malowania mokrego lub proszkowego lub nakładania różnych preparatów (uszczelniacze, kleje itd.).

Wszystkie procesy pokrywania powierzchni rozpoczynają się od podstawowego procesu przygotowania powierzchni.

Przed nakładaniem jakiejkolwiek powłoki jest bardzo ważne, aby powierzchnia była czysta, aby zapobiec powstawaniu wad produktu. Dopiero potem można aplikować zaprojektowaną powłokę.

Przygotowanie powierzchni polega na wykonaniu szeregu zabiegów fizyczno-chemicznych.

Są to ogólnie mówiąc zabiegi mechanicznego czyszczenia i/lub mycia/chemicznej obróbki.

Decydujące są przy tym obrabiane materiały i wymagane właściwości produktów. Od stali po aluminium, szkło, płyty MDF i tworzywa sztuczne opracowujemy liczne procesy czyszczenia, odtłuszczania, fosforanowania i trawienia lub obróbki konwersyjnej.

Istnieją różne przemysłowe techniki przygotowania powierzchni i chemikalia, które można nanosić na linii technologicznej. Może to obejmować mechaniczną obróbkę wstępną, taką jak piaskowanie, nawet suchym lodem, lub chemiczną obróbkę wstępną (odtłuszczanie, fosforanowanie itp.)

Zabiegi te to są automatyczne i ręczne procesy obróbki wstępnej, wieloetapowe i jednoetapowe.

Zabiegi te wykonywane są w tunelach lub komorach do piaskowania lub natryskiwania lub kąpielach zanurzeniowych, albo w innych komorach technologicznych. Zależy to od podłoża, które jest obrabiane, zastosowania obrabianych części i/lub wielkości linii powlekania.

Gniazdo obróbki wstępnej jest zwykle objęty zakresem naszych dostaw.

Analizujemy i stosujemy wszystkie rodzaje obróbki wstępnej w zależności od specyficznych potrzeb klienta i naszych ostatecznych rozwiązań. Te różne czasami niestandardowe rozwiązania są (głównie) produkowane przez ADAL lub zamawiane na zewnątrz.

 

Wymagania dotyczące obróbki wstępnej zależą od materiałów, które mają zostać poddane obróbce, oraz od standardów wymaganych dla efektu końcowego. Oferta obróbki wstępnej ADAL obejmuje szeroki zakres specjalistycznych procesów, które są starannie identyfikowane w każdym projekcie. Obróbka wstępna może obejmować zmywanie brudu i kurzu lub wieloetapową obróbkę chemiczną. Może to również obejmować ręczne szlifowanie, w pełni zautomatyzowane piaskowanie przedmiotów produkcyjnych lub konwersyjne i / lub powłoki podkładowe.

Wszystkie formy obróbki wstępnej przygotowują powierzchnie przedmiotów do ostatecznego lakierowania / wykończenia. Zapewnia to wymaganą jakość wykończenia.

Na etapie wstępnej inżynierii rozważany i oceniany jest wieloetapowy sprzęt do obróbki wstępnej w celu przygotowania powierzchni produktu do malowania, powlekania lub innych przemysłowych procesów wykończeniowych. Przy użyciu metod piaskowania, natryskiwania, zanurzania lub kombinacji obróbki wstępnej, zabrudzenia, oleje i zanieczyszczenia są usuwane z powierzchni produktu i nakładane są powłoki fosforanowe lub konwersyjne, aby zapobiec korozji i zwiększyć przyczepność farby. Współpracując z dostawcami chemikaliów i farb, inżynierowie ADAL analizują wymagania przed opracowaniem sprzętu, który można włączyć do całego systemu powłok.

ADAL dostarczył wiele różnych rozwiązań do obróbki wstępnej , wszystkie dostosowane specjalnie do wymagań klienta.

 

Scroll to Top