Komory partiowe

W grupie komór partiowych znajdują się standardowe urządzenia elektryczne, gazowe i olejowe. Otwory wejściowe i wyjściowe zamykane są drzwiami. Detale mogą być wstawiane do komory na stojaku lub zawieszane na hakach, albo wjeżdżać na wózkach podłogowych lub można je ładować na zawieszkach poruszających się w torach przenośnika podwieszonego. Sterowanie kontroluje pracę wentylacji i zadaną temperaturę powietrza. Urządzenia w zależności od wersji i typu mogą być stosowane do suszenia detali lub utwardzania powłok proszkowych oraz innych powłok, w tym zawierających rozpuszczalniki (wersja Ex).

W programie mamy partiowe komory termiczne (suszarki, piece) o standardowych wymiarach oraz piece projektowane zadaniowo pod konkretne detale, ich gabaryty oraz wydajności.

W programie mamy piece komorowe o standardowych wymiarach oraz piece projektowane zadaniowo pod konkretne detale, ich gabaryty oraz wydajności.

Scroll to Top