Konwejery jednotorowe

Transport ręczny obiegowy jest najczęściej stosowany w małych malarniach usługowych. Składa się z pojedynczego toru, mocowanego na konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza może być podwieszona do dachu pomieszczenia malarni lub opiera się na słupach mocowanych do podłogi. Tor wykonany jest najczęściej ze specjalnego profilu z dolną szczeliną. Poszczególne odcinki toru skręcane są śrubami poprzez kołnierze. W torze poruszają się wózki transportowe. Detal może być podwieszony bezpośrednio do wózka. Często konieczne jest obracanie detalu podczas malowania. Wtedy do wózka transportowego mocuje się dodatkowo obrotnicę. Wykonanie wózków transportowych zapewnia ich dużą niezawodność do pracy w wysokich temperaturach. W tym celu stosuje się specjalne łożyska z powiększonym luzem oraz smarowanie smarem wysokotemperaturowym.

Konwejery jednotorowe dzielimy na dwie główne grupy:

Scroll to Top