Komora wielozabiegowa ze stałymi dyszami

To jest rozwiązanie dla bardzo małej produkcji. Komora ma na ścianach gałązki natryskowe z dyszami. Ciecze  znajduj się pod tunelem/ komorą. 1 lub 2 pompy podają płyn myjący/ fosforanujący a 2 wodę płuczącą. Z podłogi ciecze są kierowane do odpowiednich zbiorników. Cały proces jest automatyczny.

 

Scroll to Top