Komory natryskowe ze stałym ruchem liniowym

Urządzenia do wstępnej obróbki z ciągłym przepływem są zaprojektowane dla wysokiej wydajności i składają się z etapów czyszczenia (odtłuszczania), etapów płukania i ewentualnie procesów tworzenia warstw, takich jak fosforanowanie lub inne.

Urządzenia do ciągłej obróbki wstępnej są uniwersalne w użyciu. W szczególności ich wysoka wydajność sprawia, że są interesujące dla wielu aplikacji. Pierścienie spryskujące nakładają różne media na przechodzące przez nie elementy. Dlatego w kolejnych strefach części mogą przejść program czyszczenia dostosowany do konkretnego zastosowania, który gwarantuje optymalną i stałą jakość.

Konwejery podwieszane Przedmioty obrabiane są zawieszone bezpośrednio lub zawieszone na stojakach, przymocowane do przenośnika łańcuchowego przechodzącego ze stałą prędkością przez poszczególne strefy obróbki wstępnej. Każdy etap procesu zostaje niniejszym przypisany do komory natryskowej. Komory są następnie układane szeregowo zgodnie z sekwencją etapów roboczych.

  Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

.

Tunele natryskowe w linii technologicznej

.

.

Konwejery płaskie

Detale mogą być transportowane przez myjkę na kowejerze płaskim np  taśmowym, łańcuchowy lub najczęściej siatkowym/ kratowym.

Scroll to Top