Komory partiowe vs przelotowe

Konstrukcja partiowa

W urządzeniach partiowych detale są wprowadzane do komory przez otwarte drzwi i pozostają tam w czasie potrzebnym do zrealizowania zabiegu technologicznego. Budujemy zarówno urządzenia standardowe o ustalonych gabarytach i parametrach jak i  zadaniowe, konstruowane pod wymagania procesu w danym projekcie.

Konstrukcja przelotowa

W urządzeniach przelotowych detale przemieszczają się ruchem ciągłym lub taktowym, z taka prędkością aby osiągnąć czas przebywania w wyznaczonej temperaturze (parametrach).

Ze względu na konstrukcję rozróżniamy komory przelotowe podłogowe, postawione bezpośrednio na podłodze hali i zasyfonowane, postawione na podeście..

Piece przelotowe nie mają drzwi.

Scroll to Top