Roboty w malowaniu

Coraz częściej proces malowania jest realizowany przy wykorzystaniu robotów przemysłowych. Rozwiązanie do tej pory spotykane przede wszystkim w branży automotive, zaczyna być popularne również w innych gałęziach przemysłu. Najnowsze rozwiązania sprawiają, że robot to narzędzie nie tylko do zadań wielkoseryjnych, ale coraz częściej do średnich i małych serii o dużej zmienności. Jest narzędziem, które zapewnia stabilność i powtarzalność procesu.

Robotyzacja malowania

Roboty w procesie malowania wykorzystywane są już od wielu lat. Tworzą one całe linie lakiernicze dla nadwozi samochodowych, malują meble czy słupy turbin wiatrowych. Rosnący trend robotyzacji dla branży lakierniczej można zauważyć na rynku światowym, europejskim oraz polskim. ADAL jako dostawca kompletnych rozwiązań wykorzystuje możliwości, jakie niosą ze sobą roboty w realizowanych przez nas projektach. Dostarczamy kompletne stanowiska, maszyny oraz instalacje malarskie, gdzie procesy malowania wykonywane są przez roboty.

Mamy doświadczenie w realizacjach dla różnorodnych technologii malowania. W naszych realizacjach pojawiały się roboty malujące natryskowo różnymi rodzajami farb. W jednym z projektów stworzyliśmy linię malowania zanurzeniowego, gdzie malowanie realizowane było przez robota.

A czym charakteryzuje się malowanie w aspekcie robotyzacji w porównaniu z innymi dziedzinami?

Ważnym zagadnieniem, który należy uwzględnić przy realizacji aplikacji malarskiej jest dostosowanie wszystkich urządzeń do pracy w strefie Ex – nie dotyczy to oczywiście farb wodnych.

 Kolejnym elementem jest zabezpieczenie robota przed zabrudzeniem farbą – dobranie odpowiednich wyciągów oraz pokrowców ochronnych.

Jednym z aspektów, na który nasza firma kładzie nacisk jest uproszczenie sposobu tworzenia nowych programów malowania, tak aby użytkownik mógł w łatwy i szybki sposób samodzielnie rozbudowywać asortyment, jaki jest malowany przez robota. Takie podejście często jest związane z wykorzystaniem zróżnicowanych systemów identyfikacji detalu, takich jak systemy wizyjne 2D i 3D.

Dopełnieniem rozwiązań zrobotyzowanych jest uproszczenie i konsolidacja sterowania całej aplikacji. Wybór programów i trybów pracy robota z jednego głównego panelu sterującego , umożliwienie zadawania parametrów ruchu takich jak prędkość, dokładność, wyprzedzenie załączenia pistoletu, parametry aplikacji malarskiej i inne.

 

 

 

Scroll to Top