Sterowanie procesami chemicznego przygotowania powierzchni

Centralne sterowanie instalacją odbywa się za pośrednictwem szafy sterowniczej. Cały proces można prześledzić na monitorze dotykowym, wskazane są parametry technologiczne, warunki pracy i komunikaty o błędach itp. Istnieje możliwość rejestrowania i drukowania parametrów technologii oraz edycji danych dotyczących zużycia energii. Kontrola wstępnej obróbki: – Szczegółowe informacje o zaworach, silnikach, poziomach kąpieli, rzeczywistych temperaturach, wytłaczaniu powietrza itp. – Kontrola każdej pojedynczej pozycji technologicznej – Opcja pomiędzy funkcjami automatycznymi i ręcznymi, w funkcji automatycznej według PLC, w funkcji ręcznej zgodnie z personel obsługi – wyświetlana jest nieodpowiednia pojemność zbiornika, poziom, temperatura

Scroll to Top