Aparaty 1K – zestawy malarskie

Na bazie pneumatycznych agregatów nurnikowych budowane są zestawy malarskie. Na typową kompletację zestawów składają się: agregat nurnikowy, filtr wysokociśnieniowy z wkładem filtra, zawór kulowy z przewodem przelewowym, wózek, system ssący, wąż farby, pistolet natryskowy z dyszą, zestaw przygotowania powietrza.

W oparciu o własnej konstrukcji pompy nurnikowe i tłokowe silniki pneumatyczne, przy wykorzystaniu bogatej listy osprzętu (pistolety, węże, dysze, rury ssące, filtry, zawory, wózki, mieszadła, podgrzewacze itd.) budowane są aparaty do malowania farbami ciekłymi w technologii airless i air-combi (air-assisted) o przełożeniach od 12:1 do 78:1 i wydajności od 20 cm3/PS (podwójny skok) do 385 cm3/PS (od 5 do 45 ltr./min).

Schematy i specyfikacje kompletacji typowych aparatów

Typy zestawów malarskich:

 STANDARD Metoda hydrodynamiczna Airless szczególnie wskazana jest do malowania dużych, płaskich powierzchni. Farba przechodząc pod dużym ciśnieniem przez mały, odpowiednio ukształtowany otwór dyszy ulega rozbiciu (atomizacji) na bardzo małe cząstki. Stosowanie tej metody , w porównaniu z malowaniem pneumatycznym, pozwala na:

 • stosowanie materiałów o lepkości fabrycznej,
 • nanoszenie jednorazowo grubszych warstw materiału malarskiego,
 • skrócenie procesu malowania, zmniejszenie emisji rozpuszczalników,
 • lepsze wykorzystanie materiału malarskiego.

Malowanie hydrodynamiczne AIRLESS

 MAX Proces malowania dużych powierzchni w trudnych warunkach otoczenia wymaga stosowania specjalnego sprzętu, takiego jak aparaty nowej generacji typu ADAL MAX-AIRLESS. Posiadają one wysokie parametry wydajności i trwałości potrzebne przy stosowaniu farb high solids, cynk-silikatów, epoksydowych i materiałów antykorozyjnych w takich gałęziach przemysłu jak:

 • budowa statków,
 • suche doki,
 • platformy wiertnicze,
 • kontenery,
 • kominy i dźwigi przemysłowe
 • oraz wielu innych.

AIR COMBI Do praczyzjnego malowania powierychni o skomplikowanych kształtach szczególnie przydatna jest metoda malowania hydrodynamicznego z dodatkową osłoną powietrza AIR-COMBI. Dokładne rozpylenie oraz regulacja kata rozpylenia uzyskiwana jest za pomocą sprężonego powietrza kierowanego wokół strumienia farby. Metoda ta łączy zalety malowania pneumatycznego oraz charakteryzuje się:

 • dużą wydajnością,
 • możliwością stosowania farb o dużej lepkości,
 • ograniczeniem zapylenia do minimum,
 • dużą dekoracyjnością,
 • lepszym wykorzystaniem materiały malarskiego.

Przykłady aparatów malarskich różnej wielkości i w rónych kompletacjach

.

Malowanie mokre na żywo, praktyczna aplikacja natryskowa farby ciekłej

Scroll to Top