Blok odzysku na cyklonie

Dla zachowania podstawowych zadań kabina proszkowa musi być odpowiednio wentylowana. Dla zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, kabina połączona jest z blokiem odzysku. Powietrze z komory roboczej kabiny proszkowej wraz z proszkiem, który nie osiadł na malowanym detalu, przemieszcza się do bloku odzysku. Mieszanina powietrza i proszku jest zasysana przez zespół wentylujący, przy czym cząsteczki proszku osadzają się na zewnętrznej powierzchni wkładu filtra, zaś powietrze przedostaje się poprzez zwężkę Venturiego do zespołu wentylacyjnego. Oczyszczone powietrze przepływa następnie przez wentylator i obudowę dźwiękochłonną do pomieszczenia roboczego malarni.

Czyszczenie wkładów filtrów odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Powietrze uderzając od wewnątrz we wkłady filtrów, częściowo przedostaje się przez materiał filtracyjny i powoduje strzepywanie proszku z zewnętrznej powierzchni do zbiorników proszkowych. Czyszczenie sterowane jest sterownikiem, który otwiera elektromagnetyczne zawory szybkiego spustu.

Scroll to Top