Techniki procesowe w malarniach

Istnieje wiele różnych metod, za pomocą których można obrabiać powierzchnię przedmiotów i nakładać powłokę, aby osiągnąć główne pożądane cele i zapewnić właściwości zgodnie z wymaganiami. Zastosowana technika zależy w dużej mierze od materiału i kształtu części, a także technologii pożądanej do zastosowania

Aplikacja wybranej technologii pokrywania powierzchni jest realizowana różnymi technikami:

  • Procesy chemiczne natryskowe
  • Procesy chemiczne zanurzeniowe
  • Malowanie farbami ciekłymi natryskowe
  • Malowanie farbami ciekłymi zanurzeniowe
  • Malowanie farbami proszkowymi natryskowe
  • Malowanie farbami proszkowymi zanurzeniowe

 

Procesy chemiczne natryskowe

 

Procesy chemiczne zanurzeniowe

 

Malowanie farbami ciekłymi natryskowe

 

Malowanie farbami ciekłymi zanurzeniowe

 

Malowanie farbami proszkowymi natryskowe

 

 

Malowanie farbami proszkowymi zanurzeniowe

Scroll to Top