Instalacja z wannowym przygotowaniem powierzchni i malowaniem KTL

Detale umieszczane są na skidach i transportowane w koszach technologicznych przez poszczególne strefy malarni.

Kosz przemieszcza się po transporterach rolkowych i łańcuchowych w strefie załadunku i rozładunku.

W obszarze wanien kosze przenoszone są przez automatyczne suwnice portalowe.

Utwardzanie farby realizowane jest w piecu syfonowym z systemem transportu łańcuchowego i bezpośrednim grzaniem gazowym.

Instalacja zintegrowana jest z systemem dozowania chemii oraz układem oczyszcza ścieków.

Maksymalny wsad na jednym koszu wynosi 3000 kg

Maksymalna powierchnia malowania na jednym koszu wynosi 35 m2

Takt technologiczny – 6.5 min.

Instalacja przeznaczona jest do malowania elementów żeliwnych

oraz konstrukcji spawanych, wchodzących w skład systemów zaczepowych

naczep samochodów ciężarowych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top