Konwejer ręczny z przesuwnicą lub obrotnicą

Transport ręczny krzyżowy z wagonem przesuwnym lub z obrotnicami można z powodzeniem stosować do przemieszczania detali w różnych zakresach ich długości ( w większości przypadków długość detali nie przekracza 8 m). Zastosowanie transportu krzyżowego w dużym stopniu minimalizuje pomieszczenie malarni. Jednocześnie pozwala na elastyczności w obiegu zawieszek (trawers). Co ważne, system transportu krzyżowego daje się całkowicie zautomatyzować. Głównym elementem tego rozwiązania jest wózek transportowy (przesuwnica), która przemieszcza się poprzecznie do poszczególnych urządzeń i buforów gromadzenia trawers. Pozycjonowanie przesuwnicy zapewnia mechanizm zapadkowy, sterowany przez operatora. Wózek przesuwnicy może przewozić jednocześnie kilka zawieszek.

Scroll to Top