Inżektory

Inżektor jest pompą działającą w oparciu o efekt dyszy Venturi’ego. Wykorzystuje sprężone powietrze do wysysania proszku ze zbiornika i przesyłania go wężem proszkowym do pistoletu. Powietrze dozujące dostarczane wężem, przepływa przez dyszę Venturi’ego wywołując efekt syfonowy. Powstająca próżnia porywa proszek i rozpyla w powietrzu. Drugie sprężone powietrze, tzw. transportowe, podawane wężem służy do dalszego rozpylania proszku i do nadania mu prędkości potrzebnej do przesłania przez wąż do pistoletu. Zastosowanie tych dwóch ciągów powietrza zapewnia ciągły przepływ proszku bez gwałtownych zmian strumienia i bez pulsacji. Ciśnienie powietrza dozującego i transportowego jest ustawiane i monitorowane na przednim panelu sterownika. Inżektor pełni zasadniczą rolę w procesie podawania proszku do pistoletu.

Inżektor jest narzędziem współpracującym ze wszystkimi produkowanymi przez firmę ADAL pistoletami i sterownikami.

Zadaniem inżektora jest podawanie farby proszkowej do pistoletu proszkowego.

Inżektor jest urządzeniem pełniącym zasadniczą rolę w procesie transportowania farby proszkowej.

Jakość pracy urządzenia jest warunkowana dobrym staniem jego elementów wewnętrznych.  Jego sprawne działanie zapewnia odpowiedni strumień wypływającej z pistoletu farby proszkowej.

  • Inżektor IPS
  • Inżektor IPN
Scroll to Top