Manipulatory

Manipulatory są nośnikami pistoletów automatycznych i zastępują ręczne malowanie w tych fazach, w których następuje powtarzanie wykonywanych czynności, co zapewnia wyeliminowanie błędów nieuwagi lub złego przygotowania operatora.

Podział manipulatorów:

Manipulatory pełnoskokowe – przeznaczone są do utrzymywania wymaganego zakresu ruchów pistoletów malarskich z możliwością programowania ruchów pistoletów w płaszczyźnie X, Y (ruch pionowy i poziomy)

Manipulatory oscylacyjne – wykonujące pionowe ruchy posuwisto- zwrotne przemieszczają pistolety , w regulowanym skokowo zakresie od 100 do 400 mm.

Scroll to Top