Corona

W technologii CORONA ładowanie proszku jest zależne od napięcia i prądu elektrody jonizującej. Możliwość ustawiania wartości parametrów elektrycznych prądu i napięcia ładowania oraz kształtowania charakterystyk I(U) daje dodatkowy stopień swobody w elastycznym dobieraniu parametrów procesu do rodzaju i kształtu malowanych przedmiotów.

W procesie napylania proszkowego nakładanie powłoki lakierniczej polega na napylaniu naładowanego proszku na uziemiony detal. Podstawowymi elementami każdego elektrostatycznego zestawu do napylania farb proszkowych są:

  • sterownik
  • pistolet napylający
  • rura ssąca z inżektorem
  • komplet przewodów  elektrycznych
  • komplet węży powietrzno-proszkowych
  • zbiornik fluidyzacyjny

Elektrostatyczne zestawy do ręcznego napylania farb proszkowych mogą być dostarczane w jednej z poniższych wersji:

  • zestaw ze stołem wibracyjnym (APV-952),
  • zestaw ze zbiornikiem proszkowym (APH-952),
  • zestaw ze stojakiem (APK-952),
  • zestaw z automatycznym pistoletem napylającym (APC-952).

Do pobrania: – karta informacyjna APV-952 – karta informacyjna APH-952 – karta informacyjna APK-952

Scroll to Top