Analizy zagrożeń i ryzyk

Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczne działanie. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzając zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.

ADAL realizuje analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka dla projoktowanych i budowanych przez nas instalacji technologicznych i urządzeń.
Jest to szczególnie ważne w procesach chemicznych, termicznych i tam gdzie eksploatowane są maszyny mechaniczne.


W zależności od potrzeb stosujemy m.in. metody:

HAZOP – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach przemysłowych
               (w zależności od obszaru zastosowania: F-HAZOP, R-HAZOP, C-HAZOP)

PHA      – wstępna analiza zagrożeń

FMEA   – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów

ETA      – analiza drzewa zdarzeń

FTA      – analiza drzewa błędów

LOPA   – analiza warstw zabezpieczeń

QRA     – ilościowa ocena ryzyka

Scroll to Top