Stacje Big Bag

W dużych, automatycznych malarniach, gdzie zużywa się bardzo duże ilości farby proszkowej często dostarcza się farbę nie w standardowych kartonach, ale w dużych 500 kg workach zwanych BIG-BAG. W realizowanych przez siebie liniach ADAL oferuje urządzenie przeznaczone do ciągłego pobierania farby proszkowej z worków transportowych typu BIG-BAG. Urządzenie to spełnia rolę stacji rozładowczej farb proszkowych w malarniach.

Po zamontowaniu do stacji rozładowczej worki są automatycznie opróżniane w tempie odpowiadającym aktualnemu zapotrzebowaniu farby w procesie malowania proszkowego. Stacja rozładowcza posiada konstrukcję wsporczą na której zamontowano wciągarkę elektryczną. Na haku wciągarki zaczepione jest czteroramienne zawiesie do którego podwieszany jest worek Big-Bag.

W skład stacji rozładowczej BIG-BAG wchodzą dwa, połączone ze sobą, hermetyczne zbiorniki. Dna tych zbiorników posiadają układy napowietrzające dla pulweryzacji przepływającego proszku. Układ sterowanych automatycznie zaworów oraz punktów wstrzykiwania sprężonego powietrza sprawiają, że zespół tych zbiorników stanowi rodzaj pneumatycznej pompy transportującej proszek z wydajnością dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania. Pobierany proszek transportowany jest wężami do wnętrza kabin malarskich, gdzie łączy się z obiegiem wewnątrz kabinowej cyrkulacji proszku.

Scroll to Top