Piece standardowe

W programie mamy standardowe piece do procesów termicznych.

W linkach poniżej są umieszczone Karty Informacyjne, zawierające podstawowe dane techniczne o tych standardowych urzadzeniach

Piece elektryczne

Karta informacyjna KI-SP504-2

Karta informacyjna KI-SP504     

Karta informacyjna KI-SP252

Karta informacyjna KI-SP180

Piece olejowe

Karta informacyjna KI-POC6 Karta informacyjna KI-POC4

Piece gazowe

Karta informacyjna KI-PGC6 Karta informacyjna KI-PGC4

 

Scroll to Top