Aktualne projekty R&D

Do dzisiaj jesteśmy aktywni w unowocześnianiu naszej oferty – nadal prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, projektujemy nowe wyroby, konstruujemy nowe rozwiązania, testujemy różne technologie. Robimy to w oparciu o nasze doświadczenia ze zrealizowanych projektów, ale też śledzimy rozwój technologii i techniki w branży na rynkach w Europie i na świecie.


Aktualnie prowadzimy prace w tematach:
•    Sterowanie portalami w systemach wannowych
•    Integracja programów symulacyjnych z softwarem sterującym
•    Modernizacja aplikacji proszkowych Tribo i Corona
•    Modernizacja systemu automatycznego czyszczenia ścian kabiny proszkowej
•    Testowanie systemu poziomej wentylacji w kabinach proszkowych przemysłowych
•    Rozszerzanie systemu sterowania gniazdami proszkowymi CompuCoat
•    Prowadzenie kolejnych pilotowych wdrożeń systemu dozowania chemikaliów CompuChem
•    Weryfikacja i unowocześnianie aparatów wielokomponentowych do malowania mokrego
•    Testowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych pneumatycznych agregatów nurnikowych

Scroll to Top