Profil działalności

ADAL oferuje kompleksową realizację „pod klucz” projektów instalacji malarni przemysłowych do malowania farbami ciekłymi i proszkowymi, urządzeń do inżynierii powierzchni oraz specjalnych instalacji procesowych.

ADAL jest Polską firmą z 40-letnią tradycją i doświadczeniem, jednocześnie nowoczesną, innowacyjną i otwartą na potrzeby rynku.

ADAL to silny i solidny partner wprowadzający nowoczesne rozwiązania w wielu segmentach przemysłu.

Wykonujemy wszystkie zadania w procesie inwestycyjnym od zebrania i analizy wymagań inwestora, opracowanie technologii procesów i koncepcji przepływu detali w instalacji, symulacje w czasie rzeczywistym, załatwianie formalności związanych z inwestycją, zaprojektowanie wszystkich obiektów i urządzeń technologicznych, ich wyprodukowanie i/lub kompletację oraz montaż, uruchomienie techniczne i technologiczne, szkolenie personelu i odbiory produkcyjne aż do przekazania do eksploatacji.

W okresie przygotowania inwestycji oferujemy również wykonanie opracowania Projekt Techniczno-Technologiczny (PTT) oraz projektów branżowych i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na budowę i Pozwolenia na użytkowanie oraz rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Wszystkie nasze opracowania i realizacje spełniają wymagania Dyrektyw UE i Norm EN i PN oraz innych relewantnych regulacji prawnych.

Dostarczane instalacje i urządzenia są nowoczesne, energooszczędne, bezpieczne w eksploatacji i przyjazne dla środowiska.

Po zakończeniu realizacji projektu wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostarczamy części zamienne w razie potrzeby i służymy konsultacją w zakresie organizacji i optymalizacji eksploatacji.

Scroll to Top