Systemy sterowania

Systemy sterowania

Kompletne systemy sterowania

Lata doświadczeń w dostarczaniu skomplikowanych linii lakierniczych znajdują odzwierciedlenie również w inżynierii układów automatyki. W ramach budowy instalacji realizującej technologię i transport detali produkcyjnych dostarczamy kompletny system sterowania. Wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania pragniemy nie tylko sprostać bieżącym potrzebom w ramach projektu, ale także umożliwić łatwą rozbudowę systemu w czasie późniejszej eksploatacji.

 

Na pierwszym miejscu utrzymanie ciągłości produkcji       ….

Wiele z naszych instalacji budowanych jest z zamysłem ciągłego użytkowania w systemie trzyzmianowym. Zdając sobie sprawę z kosztów związanych z przestojem linii produkcyjnej staramy się nieustannie podnosić bezawaryjność maszyn, a wraz z nimi – systemów sterowania. Operator za pośrednictwem wizualizacji informowany jest o zdarzeniach i nieprawidłowościach już na etapie ostrzeżeń, jeszcze zanim dojdzie do awarii. Jeśli zaś pojawi się usterka – to dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym urządzeń i oprogramowaniu zawierającemu implementację szeregu opracowanych przez nas funkcji kontrolnych – można ją precyzyjnie namierzyć i sprawnie usunąć. Dobierane przez nas komponenty pochodzą od światowych liderów rynku automatyki, a zespół inżynierów świadczy zdalne wsparcie serwisowe w nawet najbardziej niestandardowych porach dnia.

Inżynieria automatyki

W zakresie dostawy systemu sterowania, w oparciu o szczegółowy projekt budujemy kompletną instalację sterującą, programujemy sterowniki PLC, panele HMI, stacje PC/SCADA, konfigurujemy przetwornice częstotliwości, napędy serwo, manipulatory, roboty i inne urządzenia wchodzące w skład instalacji. Po stosownych uzgodnieniach, w ramach dostawy, klient może otrzymać kompletne oprogramowanie, które zostało uruchomione w jego instalacji wraz z zestawem parametrów. Standardem stały się wyczerpujące komentarze programu w języku angielskim. W zależności od kraju dostawy, nasze wizualizacje posiadają wielojęzyczne interfejsy operatorskie. Przed oddaniem maszyny do eksploatacji przeprowadzamy wyczerpujące tematycznie szkolenia dla operatorów i służb utrzymania ruchu.

 

Nasze instalacje od lat realizują techniki mieszczące się w idei Przemysłu 4.0. 

Nasze systemy śledzą przepływ detali przez całą instalację umożliwiając nie tylko ciągłą kontrolę położenia i poprawności procesu, ale także umożliwiają produkcję bardzo krótkich serii, a nawet pojedynczych pakietów. Od lat oferujemy szeroko pojętą integrację naszych systemów sterowania z systemami nadzoru i planowania produkcji funkcjonujących u klienta. Dzięki temu już w chwili załadunku detali dane produkcyjne zostają pobrane automatycznie z systemu zarządzającego produkcją co pozwala przyspieszyć załadunek i zmniejszyć ryzyko pomyłki człowieka. Kadra zarządzająca produkcją ma możliwość nadzoru kolejnych etapów produkcji pojedynczych elementów w trybie rzeczywistym, a pełen przejazd materiału przez instalację zakończony jest przesłaniem szczegółowego raportu o jego przebiegu. W czasach produkcji w trybie Just-In-Time pracownicy firmy klienta mają dostęp do danych o bieżącym etapie produkcji danego materiału, co umożliwia najbardziej efektywne planowanie produkcji. Otwartość systemu na udostępnianie uzgodnionych danych poprzez nowoczesne techniki komunikacji, pozwala na rozbudowę systemu o Dashboardy dopasowane do potrzeb operatorów stanowisk, kontrolerów i managerów. Gromadzenie danych o produkcji i sprzęcie pozwala na budowanie niezależnych od systemów nadzoru informujących o stanie i wydajności produkcji oraz kondycji urządzeń.

Scroll to Top