Konwejery Power & Free

Automatyczny transport dwutorowy zapewnia funkcjonalnie dowolny przepływ detali oraz pełną elastyczność linii technologicznej. Zasada działania transportu dwutorowego polega na tym, że w górnym torze porusza się jednostajnie łańcuch pociągowy. W torze dolnym jeżdżą tylko wózki transportowe. Wózki transportowe poruszają się dzięki zabierakom, na stałe związanych z łańcuchem pociągowym. Istnieją dwa rozwiązania systemów zabierakowych. Jeden tworzą wózki z nieruchomym zaczepem, który współpracuje z ruchomym zabierakiem łańcucha. Taki system realizuje w swoich przenośnikach ADAL. W innym systemie zabierak łańcucha jest nieruchomy, natomiast zaczep wózka może odpowiednio się składać. Wczepianie lub zaczepianie zabieraków powoduje ruch lub zatrzymanie zawieszek w odpowiednich miejscach linii transportowej ( stąd właśnie przyjęta nazwa tego systemu – POWER od łańcucha pociągowego; FREE – od poruszających się swobodnie wózków).

Transport wykonany jest w postaci zamkniętej pętli dwutorowej szyny. Można budować proste układy, z wykorzystaniem tylko podstawowej funkcjonalności tego transportu lub układy bardziej skomplikowane z rozjazdami (zwrotnicami) oraz strefami magazynowania – kątowego lub równoległego. Nieodzownym elementem składowym transportu dwutorowego jest szereg pośrednich mechanizmów sterowania, takich jak np. stopery (blokady), zapadki, rozjazdy, hamulce oraz system automatycznego sterowania i monitoringu.

Systemy  automatyczne Power & Free  mają  za zadanie zautomatyzowanie procesu technologicznego przemieszczania detali w linii lakierniczej,  zminimalizowania  czynnika  ludzkiego  w  procesie  przepływu  materiału, zwiększenia  wydajności technologicznej i niezawodności procesu. Udział człowieka w  procesie  technologicznym  przemieszczania  detali  ogranicza  się  do  nadzoru prawidłowości  przebiegu  procesu,  dostarczenia  detali  na  stanowiska  załadowcze oraz rozładunek detali po procesie. 

Głównym  elementem  przenośnika  podwieszonego  typu  Power&Free  jest dwutorowa  szyna,  w  której  w  górnym  torze  porusza  się  niezależnie  łańcuch pociągowy. W torze dolnym przemieszczają się wózki trawers. Na łańcuchu w określonej podziałce zawieszone są zabieraki, przystosowane do współpracy z zaczepem przednich wózków trawers.  Mechaniczne  sterowanie  ruchem  trawers  realizowane  jest  za  pośrednictwem mechanizmów  rozmieszczonych  w  określonych  punktach  linii  technologicznej.  W  zależności  od  rodzaju  operacji  trawers  może  się  zatrzymać  lub  poruszać  wg. wymagań  procesu.  Pomiędzy  strefami  technologicznymi  znajdują  się  obszary magazynowania (buforowania) trawers. Dzięki temu zwiększa się elastyczność linii i następujące po sobie procesy nie są wzajemnie zakłócane. Przenośnik  Power & Free  służy  do  transportu  detali  od  stanowiska  załadunku  poprzez  urządzenia  technologiczne  do stanowiska rozładunku. W tym procesie wykorzystuje się główną jego funkcjonalność polegającą  na  niezależnym  przemieszczaniu  się  łańcucha  pociągowego  względem trawers. Dzięki temu można sterować przepływem detali w ramach poszczególnych wydzielonych stref technologicznych (przygotowanie powierzchni detali, malowanie, wygrzewanie w piecu, studzenie) i operacyjnych (załadunek, rozładunek).

Scroll to Top