Wykrywanie i rozpoznawanie detali

Automatyczne instalacje malowania proszkowego wyposażane są w systemy wykrywania, pomiaru oraz identyfikacji detalu.

  • Najprostsze wykrycie detalu powoduje uruchomienie podawania proszku oraz pracy manipulatorów/ oscylatorów. Stosowane jest w prostych instalacjach, z jednym rodzajem detali/ programem malującym. Zadaniem jest przede wszystkim oszczędność energii i proszku.
  • Identyfikacja detalu na podstawie jego śledzenia w instalacji, odczytu numeru taga RFID czy systemu wizyjnego pozwala na przypisanie zdefiniowanego wcześniej programu malowania do detalu.
  • Systemy pomiarowe sprawdzają wymiary ale też częściowo kształt detalu w dwóch rzutach. Jest to zabezpieczenie przed ponadwymiarowym gabarytem, który mógłby uszkodzić kabinę jak i urządzenia w niej. Pozwala też na malowanie krzywizn i wcięć w detalach. Patrz załączony film. System pomiarowy składa się z dwóch zestawów barier optycznych w obu osiach detalu. Bariery montowane są przed kabiną.
Scroll to Top