Rekuperacja, odzysk ciepła

Odzysk ciepła/chłodu

Oferta dotyczy:

Odzysku ciepła lub chłodu ze sprawnością > 60% z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przepływach > 20.000 m3/h Odzysku ciepła z procesów technologicznych do powtórnego wykorzystania w tych procesach przy wymianach z i do ośrodków: gaz (powietrze/spaliny/gazy procesowe) – gaz (powietrze/gazy procesowe) gaz (powietrze/spaliny/gazy procesowe) – ciecz ( woda/olej/ciecze procesowe) ciecz/para ( woda/olej/ciecze procesowe) – gaz (powietrze/gazy procesowe) ciecz/para ( woda/olej/ciecze procesowe) – ciecz ( woda/olej/ciecze procesowe) Przykładowe aplikacje:

Odzysk ciepła z instalacji wentylacyjnej kabiny malarskiej Wymienniki płytowe o przepływie krzyżowym zabezpieczone filtrami kieszeniowymi klasy F5. 4 jednostki wymienników o przepływie 30.000 m3/h każdy. Łączny odzysk ciepła w skali roku – 23.426 MWh

Odzysk ciepła z instalacji redukcji lotnych związków organicznych malarni przemysłowej Wymienniki powietrze/woda. Zasobnik ciepła ( mieszanina wody i glikolu ) o objętości 5 m3 i temperaturze 98 °C Łączny odzysk ciepła w skali roku 27.500 MWh

Odzysk ciepła z instalacji wentylacyjnej hali fabrycznej Wymienniki płytowe o przepływie krzyżowym zabezpieczone filtrami kieszeniowymi klasy F5. Widoczna jednostka o przepływie 60.000 m3/h. Łączny odzysk ciepła w skali roku – 17.570 MWh

Scroll to Top