Wprowadzenie ogólne

Powlekanie powierzchniowe jest szerokim zakresem procesów przemysłowych, które zmieniają powierzchnię wytwarzanego przedmiotu w celu uzyskania określonej właściwości:

 • wygląd
 • przyczepność
 • zwilżalność
 • lutowność
 • odporność na korozję
 • odporność na niszczenie
 • odporność chemiczną
 • odporność na zużycie twardość
 • przewodnictwo elektryczne
 • likwidacja zadziorów i / lub innych wad powierzchniowych
 • zmiana tarcia powierzchniowego

Powłoki zapewniają ochronę, trwałość, dekoracyjne wykończenie i zwiększają wartość produktów.

Zależnie od rodzaju detali, ich kształu i zastosowania, wymagań technicznych dobiera się odpowiednie procesy technologiczne.

To jest skomplikowane zadanie i zawsze starannie konsultowane z dostawcami chemikaliów, niezależnie od naszych wieloletnich doświadczeń

Dla zrealizowani ustalonych procesów technologicznych projektujemy i budujemy aparature procesową czyli urządzenia, systemy transportu, wyposażenie pomocnicze oraz instalacje techniczne zasilania i sterowania.

Scroll to Top