Oczyszczanie powietrza wyrzutowego

W procesach produkcyjnych musimy zawsze usuwać z instalacji powietrze z technologicznych.

Wyrzucane powietrze jest na ogół zanieczyszczone – zawiera ciecze, cząstki stałe i gazy.

Te zanieczyszczenia muszą być usunięte zanim powietrze będzie wyemitowane do atmosfery.

Do tego celu oferujemy odpowiednie filtry, cyklony, skrubery, dopalacze.

Scroll to Top