Budowa i zasada działania

Automatyczny transport dwutorowy zapewnia funkcjonalnie dowolny przepływ detali oraz pełną elastyczność linii technologicznej. Zasada działania transportu dwutorowego polega na tym, że w górnym torze porusza się jednostajnie łańcuch napędowy. W torze dolnym jeżdżą tylko wózki transportowe. Wózki transportowe poruszają się dzięki zabierakom, na stałe związanych z łańcuchem napędowym. Istnieją dwa rozwiązania systemów zabierakowych. Jeden tworzą wózki z nieruchomym zaczepem, który współpracuje z ruchomym zabierakiem łańcucha. W innym systemie zabierak łańcucha jest nieruchomy, natomiast zaczep wózka może odpowiednio się składać. Wczepianie lub zaczepianie zabieraków powoduje ruch lub zatrzymanie zawieszek w odpowiednich miejscach linii transportowej ( stąd właśnie przyjęta nazwa tego systemu – POWER od łańcucha napędowego; FREE – od poruszających się swobodnie wózków).  

Nieodzownym elementem składowym transportu dwutorowego jest szereg pośrednich mechanizmów sterowania, takich jak np. stopery, zwrotnice, przeciągarki, które umożliwjają akumulację i kontrolę przepływu materiału na lini technologicznej. Przykład akumulacji trawers poniżej.

Zdjęcia przedstawiają proces wyczepiania się wózka trawersu zaczepionego przez łańcuch zabierakowy.

Scroll to Top