Procesy technologiczne w malarniach

Technologia i technika procesowa

Typowa linia obróbki / powlekania obejmuje różne operacje jednostkowe, od mechanicznej i / lub chemicznej obróbki wstępnej, malowania cieczy lub proszku, po suszenie i utwardzanie.

W/ w zabiegi realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych technologii mechanicznego i/lub chemicznego przygotowania powierzchni, następnie pokrywania powierzchni powłokami konwersyjnym i/ lub malarskimi. Niezbędne operacje suszenia lub wygrzewania wykonuje się w procesach termicznych w urządzeniach zapewniajacych odpowiednie parametry fizyczne.

Wszystkie gniazda zabiegowe połączone sa systemem transportu (konwejerem) przenoszącym obrabiane detale zgodnie z ustaloną technologią.

Dla sprawnego działania całej instalacji konieczne są urzadzenia dodatkowe np. do oczyszczania wody procesowej, oczyszczania powietrza, oczyszczania ścieków.

Instalacje techniczne zasilają system w media i materiały, usuwają odpady.

System sterowania zarządza pracą urzadzeń technologicznych oraz komunikację z systemami zewnetrznymi.

Chociaż przedmiotem technik powlekania jest dużym tematem posiadającym wiele zaawansowanych technologicznie metod, istnieje kilka podstawowych zasad i technik, które należy znać, aby zrozumieć procesy powlekania powierzchni i podejmować właściwe decyzje.

Możliwe warianty realizacji wszystkich podstawowych zabiegów technologicznych w procesie malowania

Scroll to Top