Malowanie mokre natryskowe

Malowanie natryskowe na mokro to tradycyjny proces nakładania płynnej farby na metal.

Procesy natryskowego malowania mokrego czyli pokrywania powierzchni farbami ciekłymi realizujemy dla różnych farb:

  • Rozpuszczalnikowe (organiczne)
  • Wodnorozcieńczalne
  • 1-komponentowe
  • Multi-komponentowe (2K, 3K)

Instalacje ADAL są budowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie (od 1981 roku) kompetentnego zespołu pracowników, dzięki czemu gwarantujemy najlepsze możliwe rozwiązania techniczne, przyjazne dla środowiska i równocześnie wydajne czyli pozwalające obniżać koszty produkcji i eksploatacji

Malowanie  w technologii natrysku farbami ciekłymi jest szeroko rozpowszechnione w branży przemysłowej i usługowej. Proces jest realizowany w otwartych stanowiskach malarskich lub w kabinach z filtracją suchą lub wodną, wyposażonych w dopasowaną wentylację powietrza. Oferowane przez nas urządzenia mogą być wbudowane w ciągu technologicznym instalacji malarskiej lub mogą być zlokalizowane jako niezależne obiekty

Produkowane od ponad 30 lat urządzenia aplikacyjne (pompy, pistolety i osprzęt) gwarantują jakość wymalowania, niezawodność i trwałość w eksploatacji.

Użytkownicy instalacji ADAL mają zapewniony szybki i sprawny serwis oraz dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wg potrzeb.

W oparciu o własnej konstrukcji pompy nurnikowe i tłokowe silniki pneumatyczne, przy wykorzystaniu bogatej listy osprzętu (pistolety, węże, dysze, rury ssące, filtry, zawory, wózki, mieszadła, podgrzewacze itd.) budowane są aparaty do malowania farbami ciekłymi w technologii airless i air-combi (air-assisted) o przełożeniach do 78:1 i wydajności do 385 cm3/PS (do 45 ltr./min).

Dzięki dużej rozpiętości parametrów naszych agregatów oraz szerokiej ofercie wyposażenia uzupełniającego możemy spełniać wymagania wszystkich odbiorców i nasze aparaty są stosowane zarówno do produkcji mebli, gdzie wymagane jest perfekcyjne wykończenie powierzchni jak i do ciężkiej antykorozji, w stoczniach, w hydrotechnice, gdzie nakłada się materiały grubo powłokowe, o wysokiej zawartości części stałych (farb high-solids), z wypełniaczami typu pył cynkowy, płytki szklane, płatki żelaza etc.

Szeroka oferta agregatów i osprzętu wsparte odpowiednim potencjałem projektowym odpowiednie doświadczeniem pozwala na budowanie kompletnych, automatycznych linii technologicznych do malowania mokrego, z automatyczną zmianą koloru, kabinami malarskimi, systemami transportu technologicznego, suszarkami, wentylacją, systemami zabezpieczeń. Cały proces może być sterowany odpowiednie kontrolowanych dzięki komputerowej wizualizacji.

W dużych instalacjach malarskich bloki magazynowania i przygotowywania farby są wydzielane z obiektów produkcyjnych a farba jest transportowana do stanowisk pracy rurociągami. W instalacjach służących do dystrybucji wykorzystywane są specjalne pompy dwu- lub czterozaworowe o dużej wydajności z odpowiednim osprzętem.

Scroll to Top