Procesy termiczne

Procesy termiczne w instalacjach technologicznych realizowane są w urządzeniach (dalej nazywane komorami termicznymi), w których dzięki zapewnieniu odpowiednich parametrów fizycznych (temperatura, wentylacja) realizujemy założone efekty technologiczne.

Są to przykładowo procesy podgrzewania wstępnego, wygrzewania, suszenia, termoformowania, odprężania, polimeryzacji, wulkanizacji, konserwacji termicznej ale też schładzania czy wymrażania.

W zalezności od przeznaczenia urządzeń stosowanie sa określenia:

– suszarki wody

– suszarki farby

– piece proszkowe

– piece kataforezy

– piece IR i UV

– komory klimatyczne

Oferujemy urządzenia standardowe oraz dostosowane do indywidualnych wymagań technologii w liniach malarskich.

Wieloletnie doświadczenie licznych realizacji pozwala nam zaproponować właściwe i pewne rozwiązania, gwarantujące pewność i stabilność prowadzonego procesu.

Istnieje wiele zastosowań komór termicznych naszej produkcji w przemysłowych procesach przemysłowych – oferujemy komory o różnorodnych parametrach, gabarytach, rozwiązaniach technicznych i realizujących różne technologie.

Wszystkie te urządzenia możemy podzielić w zależności od przeznaczenia lub według konstrukcji lub realizowanej funkcji.

Konstrukcja komorowa

Pierwszy podział rozróżnia  urządzenia komorowych od przelotowych.

W urządzeniach komorowych detale są wprowadzane do komory przez otwarte drzwi i pozostają tam w czasie potrzebnym do zrealizowania zabiegu technologicznego. Budujemy zarówno urządzenia standardowe o ustalonych gabarytach i parametrach jak i  konstruowane pod wymagania procesu w danym projekcie.

Konstrukcja przelotowa

W urządzeniach przelotowych detale przemieszczają się przez komorę ruchem ciągłym lub taktowym, z taka prędkością aby osiągnąć czas przebywania w wyznaczonej temperaturze (parametrach).

Ze względu na konstrukcję rozróżniamy komory przelotowe podłogowe, postawione bezpośrednio na podłodze hali i zasyfonowane, postawione na podeście..

Komory przelotowe nie mają drzwi.

Grzanie/chłodzenie detali

Zapewnienie i utrzymywanie temperatury detali odbywa się poprzez ich kontakt z gorącym lub chłodnym/ zimnym powietrzem (piece konwekcyjne) lub dzięki „oświetlaniu” ich promieniami IR (podczerwonymi).

Proces UV

Proces „suszenia” a właściwie utwardzania farby ciekłej można realizować też poprzez jej naświetlanie promienia ultrafioletowymi (suszarki UV).

Suszenie suchym powietrzem

Proces suszenia detali z wilgoci (wody) jak i suszenia farby można wykonać obniżając wilgotność powietrza w komorze suszarki.

Transport detali

W zależności od sposobu przemieszczania detali w urządzeniach wyróżniamy:

  • Wykonanie z konwejerem podwieszonym lub odwróconym
  • Wykonanie z konwejerem płaskim
  • Wykonanie wózkowe

Temperatura procesowa

Ze względu na temperaturę osiąganą w urządzeniach wyróżniamy:

  • Komory niskotemperaturowe na ogół do max. 130 ⁰C do odparowania wody do suszenia farby
  • Komory wysokotemperaturowe na ogół do max. 250 ⁰C do farb proszkowych do farb ciekłych
  • Komory odparowania

Wiele farb ciekłych należy odpowiednio odparować aby usunąć z nich część rozpuszczalników, które mogą powodować powstawanie wad powierzchni.

  • Piece specjalne do obróbki cieplnej

W wielu przypadkach konieczne uzyskanie zdecydowanie wyższych temperatur nawet do 800 ⁰C lub zastosowanie skomplikowanych systemów prowadzenia nadmuchu powietrza na detale.

  • Komory chłodzenia

Dla wykonania kolejnych zabiegów technologicznych np. malowania lub po zakończeniu obróbki przed rozładowaniem z systemu konieczne jest obniżenie ich temperatury.

Dopalacze LZO

Powstające w procesach technologicznych LZO (lotne związki organiczne) muszą być usuwane (neutralizowane) przed wyrzuceniem powietrza z instalacji do atmosfery. Wymaga tego dbałość o nasze środowisko a szczegółowe wymagania są uregulowane przepisami.

Suszenie suchym powietrzem

Proces suszenia detali z wilgoci (wody) jak i suszenia farby można wykonać obniżając wilgotność powietrza w komorze suszarki.

 

Scroll to Top