Jesteśmy polską firmą z prawie 40-letnią tradycją i doświadczeniem, jednocześnie nowoczesną, innowacyjną i otwartą na potrzeby rynku.

Firmę tworzy 150 osób pracujących w obszarze projektowania, produkcji, montażu, uruchamiania i nadzoru realizacji, serwisowania urządzeń oraz w działach pomocniczych.

Są to wyjątkowi, wysoko wykwalifikowani pracownicy, zorientowani na pracę zespołową a jednocześnie interaktywni liderzy potrafiący zmotywować cały zespół.

Oferujemy atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego stawiając równolegle przed pracownikami duże wymagania.

Nieustannie poszukujemy i wdrażamy w naszej firmie innowacje i nowe etyczne rozwiązania dla osiągnięcia czołowej pozycji na rynku.

Każdy członek naszego zespołu może liczyć również na nasze zaangażowanie w celu osiągnięcia jakości w całym obszarze naszego działania.

Dlatego poszukujemy i zatrudniamy najlepszych pracowników na rynku.

Jednocześnie, mając na uwadze przyszły rozwój i potrzeby firmy, oferujemy atrakcyjne staże i praktyki zawodowe studentom, technikom i nowym absolwentom kierunków technicznych.

Scroll to Top