Wentylacja kabin przemysłowych

Wentyalcja kabiny musi zaapewnić bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Koncetracja proszku nie może przekraczać granicy wybuchowości………….

Wielkość wentylacji musi więc uwzględniać ilość pistoletów zainstalowanych/ używanych w kabinie i ich maksymalny wydatek proszku.

Proszek nie może wydostawać sie poza komorę kabiny w czasie pracy pistoletów. Aby to zapewnić wentylacja musi być wystarczajaca aby prędkość na wszystkich otworach kabiny była większa niż 0,3 –  0,5 – 0,6 m/sec, w zależności od rodzaju materiału z jakiego jet zbudowana i zastosowania.

W kabinach standardowych generalnie przepływ powietrza jest poziomy – pistolet pracuje naprzecowko kanałów odciagowych/ filtrów.

W kabinach przemysłowych powszechnie stosuje się przepływ pionowy – kanały odciagowe (1 lub 2) zabudowane są pod podłogą kabiny.

 

Alternatywnym rozwiazaniem jest wentylacja pozioma – powietrze jest wyciągane przez kanał zbudowany naprzeciwko pistoletów

Cały układ wentylacji musi równocześnie być tak zwymiarowany, aby zapewnić prędkości przepływu powietrza odpowednie dla bezpiecznego transportu mieszaniny proszku i powietrza.

Obliczona wielkość wentylacji i technika separacji proszku (filtry/ cyklo) określają typ i parametry wentylatora, czyli jego moc.

Właściwe zwymiarowanie kabiny i wentylacji jest istotne dla przyszłych kosztów eksploatacyjnych – wentylacja pracuje cały czas.

Konstrukcja dobrze wentylowanej kabiny powinna spełniać następujące założenia:

powstrzymać rozprzestrzenianie się proszku poza kabiną, v>=0,50 m/sec => kW m3/h wentylatora zapobiegać gromadzeniu się proszku będącego potencjalnym źródłem eksplozji, umożliwiać odprowadzenie nie zużytego proszku do ponownego użycia lub utylizacji, być bezpieczna w czasie użytkowania· zwiększać sprawność aplikacji Rysunek schemat przepływ powietrza w kabinie

Scroll to Top