Obróbka ścieków

We wszystkich procesach chemicznego przygotowania powierzchni, obróbki wody procesowej i malowania wytwarzane są ścieki.

Te ścieki muszą być zutylizowane tzn. albo oddane do firmy zajmującej się tym albo odpowiednio obrobione i zrzucone do kanalizacji.

Dlatego wszystkie instalacje technologiczne, w których są wytwarzane ścieki muszą posiadać własne oczyszczalnie.

Technologia

Generalnie są to procesy fizyczno-chemiczne. Dla ograniczenia ilości wytwarzanych ścieków stosuje się różne zabiegi sekwencyjnego wykorzystania wody w płukaniu (kaskady) oraz czyszczenie wody na kolumnach jonitowych (demi-recyrkulacja). Poniżej pokazujemy przykładowe schematy technologiczne.

Schematy rozrysowane w formacie panorama

Technologia schemat obróbki fizyczno-chemicznej

Radykalne ograniczenie ilości ścieków jest możliwe jeśli zastosujemy ich odparowanie czyli do procesu dodamy wyparkę. W ten sposób wytwarzamy wodę demi ale też koncentrat ścieków, który utylizują wyspecjalizowane firmy. Unikamy jednak zrzucania ścieków do kanalizacji.

Schemat z wyparką rozrysowany w formacie panorama

Technologia schemat z wyparką

Modele 3D instalacji

Realizacje

Scroll to Top