Technika aplikacyjna

System obróbki wstępnej

Obróbka wstępna jest jednym z ważnych procesów na całej linii produkcyjnej powlekania powierzchni, który stanowi podstawę dobrej jakości wykończenia powierzchni. Przed obróbką artykułów artykuły poddaje się działaniu szeregu odpowiednich chemikaliów, zapewniając odpowiednie czyszczenie powierzchni wyrobu poprzez usunięcie niepożądanych elementów z powierzchni wyrobu, takich jak rdza, brud, inne niepożądane powłoki. Traktuje również powierzchnię wyrobu chemikaliami dla lepszego wiązania koloru z powierzchnią wyrobu. Obróbka wstępna jest procesem, który należy wykonać niezależnie od skali produkcji i automatyzacji procesu. ADAL współpracuje z klientem i dostawcami chemikaliów, aby zapewnić optymalizację dostępnego obszaru produkcyjnego i wymagane wykorzystanie chemikaliów w celu zapewnienia pożądanej przez klienta wydajności produkcji przy wysokiej jakości wykończeniu powierzchni.

Zawsze rozważamy 2 możliwe rozwiązania

Proces zanurzeniowy

W procesie wstępnej obróbki zanurzeniowej następuje sekwencyjne ustawienie zbiorników procesowych zgodnie z zaprojektowanym procesem chemicznym.

Proces natryskowy

W procesie wstępnej obróbki natryskowej następuje sekwencyjne ustawienie stref natryskiwania w tunelu zgodnie z zaprojektowanym procesem chemicznym.

 

Scroll to Top