Instalacje techniczne

Instalacje techniczne – to zestaw urządzeń wewnątrz obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny (w tym sygnały sterujące), woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki, spaliny, chemikalia, czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury, kanały czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne. Instalacje techniczne są konieczne dla funkcjonowania podstawowych systemów linii technologicznej i/lub produkcyjnej. Instalacje pełnią podobną funkcję do sieci, z tym że te drugie służą do transportu mediów na zewnątrz, podczas gdy instalacje obsługują wnętrza obiektów.

Rodzaje instalacji Ze względu na przesyłane medium oraz przeznaczenie można wyróżnić następujące instalacje:

Instalacje rurowe Instalacje wody miejskiej Instalacje wody demi Instalacje grzewcze wodne Instalacje grzewcze olejowe Instalacje chłodnicze Instalacje ściekowe Instalacje dozowania chemikaliów Instalacje dystrybucji farb Instalacje oleju opałowego Instalacje pneumatyczne Instalacje gazowe Instalacje gaśnicze – tryskaczowe – hydrantowe – CO2

Instalacje kablowe Instalacje elektryczne – zasilające – zasilania awaryjnego – oświetlenia Instalacje sterowania Instalacje odgromowe

Instalacje kanałowe Kominy spalin Instalacje wentylacyjne

Instalacje telekomunikacyjne – kablowe – bezprzewodowe – monitoringu

Instalacje alarmowe Instalacje alarmu pożarowego Instalacje antywłamaniowe

 

Scroll to Top