Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i higiena w pracy to bardzo szerokie pojęcie i ważny obszar w działalności każdego przedsiębiorstwa szczególnie przemysłowego.

Dbamy o to aby nasi pracownicy, szczególnie ci, którzy obsługują maszyny, mogli bezpiecznie wykonywać swoje działania. Zarówno człowieka jak i maszynę trzeba odpowiednio zabezpieczyć i uporządkować procesy.

Dotyczy to zarówno naszego zakładu jak i projektowanych i budowanych instalacji technicznych oraz urzadzeń eksploatowanych u naszych klientów.

Scroll to Top