Komory zasyfonowane

Budowa syfonowa komór termicznych (suszarek i pieców) jest bardzo korzystna energetycznie – zmniejsza straty ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na sterowane elementy drzwi lub śluz. Gorące powietrze w sposób naturalny utrzymuje się w przestrzeni zamkniętego syfonu komory roboczej. Budujemy konstrukcje przeznaczone do przejazdu detali w ruchu ciągłym ( dostosowane do montażu przenośników obiegowych i P&F) oraz w systemach taktowych. Jako układy grzewcze stosowane są  standardowe podgrzewacze z grzaniem pośrednim (z wymiennikiem ciepła) oraz systemy rozproszonego lub strefowego grzania bezpośredniego.

Scroll to Top