Sterowanie procesem w malowaniu proszkowym

Mnogość urządzeń i możliwych ich kombinacji wypracowanych przez lata w obszarze GMP doprowadziło do stworzenia w pełni konfigurowalnego i modułowego systemu.

Umożliwia to rozpoczęcie inwestycji podmiotom z mniejszym kapitałem. Często klient zaczyna od prostszych konfiguracji, które są dostosowane do jego aktualnych potrzeb i jednocześnie wymagają mniejszych nakładów inwestycyjnych.

Z czasem rosną wymagania dla wydajności czy jakości. Pojawia się wówczas konieczność modernizacji instalacji np.: zastąpienia człowieka manipulatorami malującymi, wymiana zbiornika podającego na kuchnię proszkową, czy dodanie funkcjonalności automatycznej szybkiej zmiany koloru.

Z myślą przede wszystkim o takich klientach stworzyliśmy w ADAL system pozwalający na szybką i łatwą rozbudowę oraz modyfikację zarówno od strony hardware jak i softu.

Modyfikacja polega dosłownie na ustawieniu urządzeń, wpięciu przysłowiowej wtyczki do zasilania i podłączenia komunikacji z głównym modułem sterującym GMP. Reszta to już konfiguracja parametrów pracy nowego bądź zmienionego urządzenia i wznowienie produkcji.

Takie podejście, poza wspomnianą wyżej możliwością adaptacji systemu do ciągle zmieniających się wymagań rynku, pozwoliło na maksymalne skrócenie czasu zatrzymania produkcji na potrzeby modernizacji.

Chęć ciągłego rozwoju to także dbałość o wysoką jakość produkcji. Kontrola ma miejsce na każdym jej etapie, począwszy od przygotowania poszczególnych detali skończywszy na testach odbiorowych każdego urządzenia przed wysłaniem do klienta.

Wszystkie nasze nowe instalacje mają możliwość zdalnego serwisu i wsparcia dla działów utrzymania ruchu klienta. Pozwala to naszemu działowi serwisu na natychmiastową reakcje i usunięcie problemów utrudniających produkcje.

System może współpracować z urządzeniami innych producentów. Wymaga to indywidualnego podejścia.

Więcej w temacie w podrozdziałach związanych: System sterowania gniazdem proszkowym CompuCoat System sterowania gniazdem proszkowym SimpleCoat Wykrywanie i rozpoznawanie detail

Scroll to Top