Urządzenia do montażu węży ciśnieniowych

Montaż elementów okucia, zwłaszcza dla węży o dużych średnicach i wielosplotowych, bywa trudny. Operację tę można ułatwić przez zastosowanie maszyny montażowej MM160. W urządzeniu tym wąż mocowany jest w imadle o specjalnych szczękach. Elementy okucia mocowane są w obracającym się uchwycie trójszczękowym. Maszyna montażowa MM160 może być wykorzystana, przy zastosowaniu urządzenia USP, do skórowania przewodów. Może być też wykorzystywana przy montażu okuć skręcanych.

Scroll to Top