Portale programowalne

Przykładowy tekst –> treść do rozszerzenia i zatwierdzenia.

Systemy portalowe stosowane są tam, gdzie malowanie czy przygotowanie powierzchni realizowane jest zanurzeniowo. Bardzo dobrze sprawdzają się w instalacjach, w których obrabiane częsci zróżnicowane są pod względem kształtu, materiału lub wymagają różnych procesów technologicznych.

Portale sterowane są w sposób automatyczny. Zadany program sterujący dostosowany jest do wymogów technologicznych i wraz z ich zmianą może zostać zmodyfikowany. Zmiennymi mogą być czasy przebywania w kąpielach i/lub kroki technologiczne.

Obszary z wannami obsługiwane są często przez więcej niż jeden portal. Urządzenia współpracują ze sobą zgodnie z zaprogramowanymi cyklogramami.

Scroll to Top