Wentylacja w chemicznym przygotowaniu powierzchni

Zadaniem wentylacji jest odprowadzanie par z tunelu/ komory obróbki wstępnej, czyszczenie i odprowadzanie zużytego powietrza i doprowadzenie świeżego powietrza. System można uzupełnić o system odzysku ciepła, moduły ciepła lub chłodzenia. Powietrze zawiera opary oraz krople cieczy. Opary są skraplane a krople separowane z tunelu myjki. W systemach z dużą ilością agresywnych chemikaliów stosujemy skrubery (płuczki powietrza).

Płuczka powietrza to nowoczesna i przyjazna dla środowiska instalacja, w której zużyte pary przepływają przez rozpyloną ciecz. Dlatego nie ma emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery.

Scroll to Top