Procesy technologiczne w przygotowaniu powierzchni

Tradycyjnie do procesu obróbki wstępnej wybierano fosforanowanie żelazowe lub cynkowe (w różnych wersjach), które zapewniały wymaganą jakość i wydajność. Ostatnio pojawiły się rozwiązania mające na celu zastąpienie tej tradycyjnej technologii produktami, które rozwiązują stale rosnące obawy związane z zużyciem energii i wody, wpływem na środowisko oraz ogólną obsługą procesu.  

Schematy typowych procesów chemicznego przygotowania powierzchni:


Schematy typowych procesów chemicznego przygotowania powierzchni:

Fosforanowanie żelazowe i pasywacja bezchromowa proces natryskowyPobierz
Fosforanowanie żelazowe proces natryskowyPobierz
Fosforanowanie żelazowe proces zanurzeniowyPobierz
Malowanie autoforetyczne i płukaniePobierz
Malowanie elektroforetyczne i płukanie UF, płukanie DEMIPobierz
Malowanie elektroforetyczne i płukanie UFPobierz
Nanotechnologia proces natryskowyPobierz
Odtłuszczanie alkaliczne i fosfowanowanie cynkowe proces natryskowyPobierz
Odtłuszczanie alkaliczne, fosfowanowanie cynkowe i pasywacja proces natryskowyPobierz

Układy z fosforanem żelaza, znane również jako fosforany metali alkalicznych, są stosowane do części, które wymagają trwałego wykończenia, ale nie są narażone na działanie silnie korozyjnych środowisk. Systemy te mogą obejmować od dwóch do sześciu etapów, przy czym najkrótszą sekwencją jest etap czyszczenia w linii technologicznej, po którym następuje płukanie wodą wodociągową i/lub demi. Systemy krótkich sekwencji są stosowane, jeśli wymagania dotyczące jakości są niskie. Części, które są trudniejsze do czyszczenia lub mają wyższe wymagania jakościowe, wymagają oddzielnego etapu czyszczenia, odpowiednich zbiorników płuczących, fosforanu żelaza, płukania końcowego i płukania demi. Płukanie po obróbce (chrom lub bez chromu) powoduje polepszenie działania korozyjnego samego fosforanu. Procesy z fosforanem żelaza są znacznie łatwiejsze w obsłudze i wymagają mniej etapów niż fosforanowanie cynku. Jednak fosforany żelaza nie zapewniają stopnia ochrony antykorozyjnej zapewnianej przez fosforany cynku. System fosforanu cynku różni się od systemu żelaza w dwóch krytycznych obszarach. Po pierwsze, wymaga zastosowania etapu kondycjonera powierzchniowego. Po drugie, kąpiel fosforanu cynku ma dodatkowe jony metali w roztworze, które są włączane do powłoki wraz z jonami metalu z przetwarzanego podłoża. Powłoki fosforanowe cynkowe zapewniają wyjątkową trwałość części lakierowanej w środowiskach korozyjnych i mają zdolność do powlekania mieszanych metali (stal, stal ocynkowana i aluminium). W ciągu ostatnich kilku lat dokonano kilku niewielkich zmian, takich jak zmniejszenie wpływu na środowisko, poprawa wydajności i łatwość obsługi. Nowe układy z fosforanem cynku działają w niższych temperaturach, w niektórych przypadkach są wolne od azotynów i niklu i oferują redukcję szlamu. Nowe produkty umożliwiają podniesienie jakości i łatwość obsługi. Powłoki konwersyjne nowej generacji Na rynku znajdują się obecnie nowe technologie powlekania konwersyjnego, które mają cztery znaczące zalety. Te procesy są krótsze, prostsze i działają w niższych temperaturach niż obecne procesy cynku lub fosforanu żelaza. Działają dobrze na wszystkich standardowych podłożach ze stali, cynku i aluminium. Znacząco zmniejszają wpływ na środowisko, a ich odporność na korozję spełnia specyfikacje wykończenia metalu dla malowanych podłoży metalowych. Wszystkie te korzyści zapewniają znaczną oszczędność kosztów producentom, którzy chcą modernizować swoje instalacje. Proces powlekania konwersyjnego nowej generacji oparty jest na cyrkonie i dodatkowych właściwościach chemicznych. Po nałożeniu na podłoże metalowe, chemikalia te reagują, tworząc amorficzną powłokę z tlenku cyrkonu o grubości 20–80 nm, która znacznie różni się od obecnie stosowanych powłok z fosforanu żelaza i fosforanu cynku. Nowa powłoka jest cieńsza niż tradycyjne powłoki konwersyjne z żelaza lub fosforanu cynku.

 

Scroll to Top