Pompy beczkowe

Budowa pompy w zakresie tych części, które mają styczność z używanymi płynami, zróżnicowana jest również materiałowo. W wykonaniu ST część elementów wykonana jest ze stali węglowej pokrywanej galwanicznie i ma zastosowanie do paliw, olejów i farb rozpuszczalnikowych. W wersji VA wszystkie te elementy agregatu wykonane są ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu, agregat ma zastosowanie również do płynów o większym stopniu agresywności.

Scroll to Top