Filtracja powietrza w procesach

W procesach technologicznych potrzebne jest powietrze o odpowiednich parametrach fizychnych i chemiznych.

Dla poszczególnych procesów i urządzeń ustalone są odpowiednie wymagania jakościowe. Dotyczy to zarówno powietrza jako nosnika energii jak i koniecznego dla zapewnienia wymaganej atmosfery w procesach.termicznych i spalania.

Oczyszczanie (filtrowanie) powietrza w układach cyrkulacji w instalacjach, gdzie ewentualne zanieczyszczenia są szkodliwe dla jakości procesu albo dla odzyskania materiałów malarskich

Oferujemy optymalne rozwiązania dla wszystkich dostarczanych przez nas linii i urządzeń technologicznych.

Scroll to Top