Przesiewanie proszku

Sita proszkowe

Farba proszkowa odzyskiwana w procesie filtracji w kabinie lub bloku odzysku, przed powtórnym wprowadzeniem jej do obiegu powinna być oczyszczona – przesiana przez sito. Do tego celu ADAL proponuje różnego rodzaju sita: wibracyjne, elektryczne, pneumatyczne i ultradźwiękowe.

Scroll to Top