Malowanie mokre zanurzeniowe

Transport detali w malowaniu zanurzeniowym Do transportu detali w procesie malowania zanurzeniowego stosuje się zwykle dwa systemy: •    indeksowane •    ciągłe Systemy indeksujące wykorzystują podwieszany szynowy przenośnik transportowy lub programowalne wciągniki do przenoszenia detali do i z szeregu zbiorników zanurzeniowych dopasowanych ściśle do maksymalnego rozmiaru części w celu zminimalizowania objętości farby. Ze względu na czas przebywania w wannie farby (zwykle 1-3  minuty) oraz czas na przesuwanie i podnoszenie części, systemy te są ogólnie ograniczone do około 20 ładunków na godzinę. Transfer poprzeczny jest zazwyczaj tańszy niż programowalne wciągniki, ale ma ograniczoną elastyczność procesu; wszystkie zbiorniki są napełniane detalami w tym samym czasie i nie można pominąć żadnych operacji Wanny przelotowe są używane do wyższych prędkości produkcji i po prostu wykorzystują łuki pionowe na ciągle poruszającym się przenośniku podwieszanym do zanurzania części. Zaletą tego typu zbiorników jest prostota; wadą jest rozmiar zbiornika; im większa prędkość linii, tym większa pojemność zbiornika do osiągnięcia wymaganego czasu zanurzenia.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem zanurzeniowym

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem zanurzeniowym jest podobne do innych procesów malowania i zależy od wymaganej wydajności farby i kompatybilności z powłoką farby.

Można zastosować mycie natryskowe lub zanurzeniowe, najczęściej jednak należy stosować obydwa typy operacji, ponieważ  na powierzchniach wewnętrznych części, które mogą nie zostać wyczyszczone przez mycie natryskowe, mogą znajdować się pozostałości, które ostatecznie mogłyby zanieczyścić zbiornik z farbą.

W wielu wypadkach nie jest konieczne suszenie detali po przygotowaniu powierzchni i można od razy przejść do procesu malowania.

Scroll to Top