Konwejery jednotorowe ręczne liniowe

Tam, gdzie nie jest wymagany automatyczny transport towarów, ADAL oferuje również ręcznie obsługiwane systemy przenośników. Systemy te wykazały swoją wartość w wielu projektach, w których wymagania dotyczące wydajności są niskie, ale wymagania dotyczące elastyczności są wysokie. Ręczne systemy przenośników ADAL są zaprojektowane dla wszystkich rodzajów towarów i mogą być wymiarowane dla ciężarów jednostkowych do 2000 kg. Te systemy przenośników oparte są na indywidualnie zawieszonych nośnikach, które są zamontowane na zawieszeniach kół boogie. Zawieszenia kół działają w systemie C-profil, w którym nośniki można ręcznie przepychać lub przeciągać przez procesy wykańczania. Systemy przenośników są dostępne z bramami przełączającymi, czujnikami obciążenia, stacjami podnoszenia / opuszczania, torami akumulacji. Ręczne systemy przenośników ADAL umożliwiają zatem bardzo elastyczne i proste rozwiązania transportu.

Scroll to Top