Dysze

Dysze płasko pylące produkowane przez ADAL mają zastosowanie w malowaniu hydrodynamicznym przy użyciu zasilanych powietrzem aparatów malarskich airless i air-combi. Różnorodność dysz, biorąc pod uwagę wydajność oraz szerokość strumienia rozpylanej cieczy, umożliwia stosowanie ich w różnych procesach malowania przemysłowego jak i drobnej wytwórczości. Aby zapewnić dużą odporność na korozję oraz zużycie, ziarna dysz wykonane są z węglika wolframu.

ADAL oferuje dysze typu airless: Standard, QC (Quick Change), RC (Roto Clean) i Zip-Tip, dysze typu air-combi: AC250, AC2000 oraz SUPER AC2250 i SUPER AC250 (z podwójnym ziarnem).

 Jak dobrać typ dyszy?

Rozmiar dyszy określa użytkową wydajność malowania oraz szerokość strumienia.

Średnica otworu: Kształt otworu dysz płasko pylących jest eliptyczny. Dlatego w oznaczeniu rozmiaru dyszy stosuje się pojęcie średnicy umownej otworu kołowego (dającego taką samą wydajność jak otwór eliptyczny). Ostatnie dwie cyfry oznaczenia handlowego dysz odpowiadają średnicy umownej podanej w tysięcznych częściach cala.

Kąt strumienia rozpylanej cieczy: Jest zakodowany w oznaczeniu dyszy na piątej pozycji w mierze kątowej, po dodaniu „0”. Ponieważ istotnym parametrem użytkowym jest szerokość strumienia, dlatego w załączonej tabeli podano jego wartości dla różnych kątów strumienia mierzone w odległości 300mm od dyszy. Wydajność dyszy (średnica otworu) jak i szerokość strumienia (kąt strumienia) ocenia się dla wody i przy ciśnieniu 100bar.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia ciała wskutek wysokiego ciśnienia rozpylanej cieczy, przed czyszczeniem lub wymianą dysz należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w  DTR aparatów malarskich.                                         

Jak dobrać typ dyszy?

Rozmiar dyszy określa użytkową wydajność malowania oraz szerokość strumienia.

Średnica otworu: Kształt otworu dysz płasko pylących jest eliptyczny. Dlatego w oznaczeniu rozmiaru dyszy stosuje się pojęcie średnicy umownej otworu kołowego (dającego taką samą wydajność jak otwór eliptyczny). Ostatnie dwie cyfry oznaczenia handlowego dysz odpowiadają średnicy umownej podanej w tysięcznych częściach cala.

Kąt strumienia rozpylanej cieczy: Jest zakodowany w oznaczeniu dyszy na piątej pozycji w mierze kątowej, po dodaniu „0”. Ponieważ istotnym parametrem użytkowym jest szerokość strumienia, dlatego w załączonej tabeli podano jego wartości dla różnych kątów strumienia mierzone w odległości 300mm od dyszy. Wydajność dyszy (średnica otworu) jak i szerokość strumienia (kąt strumienia) ocenia się dla wody i przy ciśnieniu 100bar.

Scroll to Top